Авторські та суміжні права


Реєстрація

Авторське право (АП) – це сукупність немайнових і майнових прав авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва.

Суміжне право – права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення.

На відміну від об’єктів промислової власності (ТМ, винаходи, промислові зразки), для об’єктів авторських та суміжних прав чинне законодавство не вимагає виконання формальностей для засвідчення прав власності на них (отримання свідоцтва). Проте реєстрація об’єкта авторського та суміжного права може стати важливим етапом для подальшого розпоряджання правами на результат творчої діяльності автора. Це допоможе уникнути виникнення будь-яких спорів стосовно авторства та незаконного використання твору і зупинити недобросовісну діяльність порушників.

Об’єктами авторського права є:

- літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру;

- виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

- комп’ютерні програми;

- бази даних;

- музичні твори з текстом і без тексту;

- драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

- аудіовізуальні твори;

- твори образотворчого мистецтва;

- твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

- фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

- твори ужиткового мистецтва;

- ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

- сценічні обробки творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

- похідні твори;

- збірники творів та інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором;

- тексти перекладів для дублювання, озвучення тощо;

- інші твори.

Об'єктами суміжних прав є:

- виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;

- фонограми, відеограми;

- передачі (програми) організацій мовлення.

Компетентні спеціалісти нашої агенції допоможуть Вам у визначенні критерій Вашого об’єкту, здійснять детальний аналіз, а також належним чином підготують всі необхідні документи для подання нової заявки на АП до реєстрації в Україні. Після погодження з клієнтом документи подаються на розгляд до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Термін реєстрації авторського права, приблизно 2-3 місяця, після чого державна реєстрація засвідчується Свідоцтвом України.

Реєстрація авторського права не є необхідною і загалом діє з моменту створення твору. Однак для більшої захищеності Ваших напрацювань, а також для майбутнього відстоювання своїх інтересів ми радимо своїм клієнтам здійснювати дану процедуру.

Що стосується реєстрації АП в інших країнах, то кожна держава диктує свої правила щодо цього. Наприклад в США є вимога про необхідність даної процедури для впровадження авторського права.

Більш докладніше про міжнародну процедуру реєстрації АП Ви зможете дізнатись, звернувшись до нас особисто. Завдяки своїй партнерській програмі ми можемо здійснити реєстрацію як в Україні, так і закордоном. Будемо завжди раді відповісти на будь-які Ваші питання.

Розпорядження правами

Після реєстрації авторського права власник/автор отримує відповідні права щодо розпорядження власним творінням, а саме:

1) Немайнові права– належать виключно фізичній особі, до яких відносяться:

§ право авторства – вимагати зазначення імені автора на творі і під час будь-якого його публічного використання;

§ право на ім'я – забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені або псевдоніму, якщо автор бажає залишитись анонімом;

§ право на оприлюднення – забороняти або дозволяти оприлюднення твору у будь-якій формі, в тому числі із правом відкликати твір у будь-який момент до оприлюднення;

§ право на захист репутації – вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-яким змінам твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Термін дії немайнових права автора (згідно Закону) – безстроково.

2) Майнові права – права автора (заявника), які дають йому право отримувати винагороду за використання свого твору. До них відносяться:

§ виключне право на використання твору;

§ виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами (відтворення, поширення, імпорт, публічна демонстрація тощо).

Термін дії майнових прав (встановлений Законодавством) – протягом усього життя автора і 70 років після його смерті (винагороду за використання твору після смерті автора отримують його спадкоємці). У випадку, коли АП створене у співавторстві, то воно діє протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора.

Розпорядження майновими правами на АП здійснюється на підставі таких договорів:

1) договорів про передачу прав;

2) ліцензійних договорів;

3) франчайзингових договорів

4) авторських договорів.

Фахівці нашої компанії, маючи великий досвід роботи зі складання договорів, вправно допоможуть Вам визначитися з об’ємом прав на Ваш твір як предметом комерціалізації, допоможуть скласти текст договору та професійно представлятимуть Ваші інтереси перед реєструючими органами як в Україні, так і за кордоном.