Торговельні марки


Розробка фірмового стилю, логотипу і товарного знаку

Товарний знак

Зареєстрований товарний знак ®

Найбільш ефективними маркетинговими інструментами будь-якої компанії є фірмовий стиль та логотип. Вони виконують роль візитної картки та дають можливість кожній організації бути індивідуальною та успішною на ринку своєї області.

Для більш презентабельного оформлення ділових паперів та рекламного представлення Вашої організації розробляється фірмовий стиль компанії - сукупність графічних позначень та смислових форм, які об’єднуються спільною ідеєю.

Фірмовий стиль:

- слугує основою для розробки індивідуального сайту;

- представляє собою основні складові: логотип і/або торгова марка, фірмові кольори та фірмовий шрифт, що розробляються та підбираються індивідуально для кожного клієнта;

- має ідентифікуючі атрибути підприємства (фірмові бланки, візитки, папки, конверти, рекламна та сувенірна продукція тощо);

- завдяки винятковості фірмового стилю споживач з легкістю може ідентифікувати компанію, послуги або товар;

- його існування підвищує результативність реклами, що є запорукою успіху будь-якої компанії.

Одним з головних етапів процесу створення фірмового стилю найчастіше є розробка логотипу. Логотипом може бути графічне виконання фірмового найменування у вигляді:

- стилізованих букв і / або будь-якого зображення;

- комбінація початкових літер, які можуть являти собою скорочену назву підприємства;

- будь-які інші позначення, для представлення на ринку маркованої продукції або послуг.

Логотип є потужним засобом для просування компанії та залучення уваги цільової аудиторії.

Професійна розробка індивідуального логотипу часто використовується для подальшої реєстрації знаку для товарів та послуг (торгова марка, товарний знак, ТМ, ТЗ), який є важливим інструментом для будь-якої організації або приватного підприємця.


Торгова марка:

- індивідуалізує товари та послуги одного підприємства від іншого;

- доносить до потенційного клієнта інформацію про їх властивості та якість;

- справляє перше враження та налагоджує контакт зі споживачами;

- на відміну від логотипу ТМ є більш широким поняттям, так як може включати в себе сам логотип, девіз та інші елементи фірмового стилю, що можуть бути зареєстровані як знак для товарів та послуг для їх захисту та правомірного існування на ринку.

Враховуючи направленість роботи клієнта та правові аспекти, команда професіоналів завжди радо допоможе Вам у розробці дійсно конкурентоспроможного логотипу, товарного знаку та фірмового стилю із відповідним правовим супроводження, за необхідності.

Надійність та захищеність інструментів індивідуалізації надає будь-якому бізнесу на ринку більшої стабільності та впевненості перед конкурентами.

Попередній пошук в Україні та закордоном

Попередній інформаційний пошук проводиться з метою оцінки відповідності Вашої торгової марки умовам надання правової охорони, виявлення та аналіз вже існуючих зареєстрованих та поданих на реєстрацію схожих знаків. Такі пошуки допомагають перевірити знак для товарів та/або послуг (логотип, торгова марка, товарний знак, ТМ, ТЗ) перед його виходом на ринок і впевнитися в тому, що він є унікальним, тобто створений або розроблений заявником для певних цілей.

Проведення попереднього пошуку дозволить уникнути правових ризиків завдяки ретельній перевірці новоствореного логотипу, вже існуючої назви підприємства, комбінації літер та інших позначень, якими заявник планує маркувати свої товари та/або послуги і надати їм правової охорони.

Агенція «Павлович та компанія» спеціалізується на проведенні інформаційних пошуків щодо торгівельних марок за наявними базами даних та в мережі Інтернет, як в Україні, так і по всьому cвітові. По закінченню будь-якої перевірки кваліфіковані спеціалісти підготують детальний аналіз щодо знайдених результатів з професійним висновком щодо шансів державної реєстрації Вашого ТЗ.

Процес проведення інформаційного пошуку складається з наступних етапів:

- визначення основних умов пошуку – зображення знаку (словесний, зображувальний, комбінований), видів діяльності, країн, термінів виконання;

- проведення пошуку;

- систематизація та аналіз знайденої інформації;

- підготовка звіту щодо отриманих результатів.

Пошук на тотожність та схожість позначень проводиться по відповідним базам щодо заданих умов, а саме:

- база даних товарних знаків, зареєстрованих на території України;

- база даних заявок, поданих на реєстрацію на території України;

- база даних міжнародних товарних знаків, діючих на території України;

- база даних товарних знаків, зареєстрованих на території іноземних країн, які цікавлять;

- база даних міжнародних товарних знаків, діючих на території іноземної країни, яка цікавить (121 країна Світу);

- база даних зареєстрованих товарних знаків, діючих на території Європейського союзу (28 країн ЄС).

Пошук допоможе:

- передбачити доцільність реєстрації ТМ;

- визначити необхідність удосконалення зображення знаку для збільшення шансів його реєстрації;

- привести позначення до відповідності згідно всім вимогам реєстрації та безпечного використання;

- уникнути в подальшому проблем, додаткових витрат та непотрібного затягування процесу реєстрації.

Термін проведення пошуку, залежно від визначених умов – від 3 до 15 робочих днів.

Спеціалісти нашої компанії щодня здійснюють завдання щодо детального перегляду та аналізу пошукової інформації. Тому, враховуючи свій великий практичний досвід, вони аналізують отримані результати пошуку, перевіряють позначення на графічну, фонетичну та семантичну схожість. І тільки тоді оцінюють ступінь схожості товарного знаку і можливість його змішування із вже існуючими позначеннями.

Реєстрація в Україні

Знаки для товарів та послуг (ТМ, ТЗ) – це об’єкти промислової власності (ОПВ), які на сучасному ринку користуються великою популярністю, тому, набуття прав на ці ОПВ є важливим етапом їх життєвого циклу, так як згідно чинного законодавства, якщо власник знаку не оформлює свої права на нього належним чином з подальшим отриманням свідоцтва, то будь-яка особа може неправомірно використовувати чужі об’єкти на свій розсуд.

Для набуття прав на ТМ передбачено виконання спеціальних процедур:

1) Підготовка і подання заявки до Укрпатенту – здійснюється компетентними експертами нашої агенції та є важливим етапом реєстрації об’єкта промислової власності. До складу заявки на торгівельну марку додається перелік товарів та послуг, який складається згідно чинного законодавства. Тому, наші спеціалісти детально аналізують діяльність кожного клієнта, щоб запропонувати відповідний перелік товарів та/або послуг, який найбільше підходять індивідуальній сфері діяльності. Після погодження всіх наших дій стосовно подання нової заявки на ТМ, ми самостійно сплачуємо необхідний державний збір та подаємо документи до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (ДП «УІІВ»).

2) Проведення офіційної експертизи – здійснюється експертами державної установи після отримання поданих нами матеріалів заявки. Складається з двох етапів, а саме:

- Формальна експертиза – перевіряє заявку на відповідність формальним вимогам, згідно чинного законодавства та проводиться після надходження до ДП «УІІВ» документу про оплату збору за подання заявки.

- Кваліфікаційна експертиза – перевіряє відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним чинним законодавством. На підставі результатів кваліфікаційної експертизи заявника повідомляють про можливе рішення про видачу свідоцтва або про можливу відмову у реєстрації знаку.

3) Видача свідоцтва – проводиться після надходження до Укрпатенту документів про оплату державного мита, а також, про оплату державного збору за опублікування відомостей про видачу охоронного документу в офіційному бюлетені ДП «УІІВ».

Даний процес потребує чітких та встановлених нормами відповідних дій.

Особливо важливим етапом правомірного існування зареєстрованого позначення є своєчасне підтримання чинності охоронного документу, а саме, продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів та послуг через кожні 10 років з дати подання заявки. Тому, в обов’язки ТОВ «Павлович та компанія» входить оперативне та своєчасне нагадування нашим клієнтам термінів сплати та суму державного збору. Попередньо узгодивши всі наші дії стосовно процедури підтримання чинності охоронного документу, ми самостійно сплачуємо необхідний державний збір та подаємо відповідні документи до державної установи, про що Вам направляємо наш письмовий звіт.

Міжнародна реєстрація

При створенні товарного знаку (логотипу) заявники все частіше вирішують провести процедуру його захисту не тільки в країні створення (розробки) (наприклад, Україні), а також і в іноземних країнах, в яких планується презентування продукту чи послуги із зазначенням свого маркування. Найбільш вигідною процедурою для міжнародного захисту ТМ є реєстрація позначення за Мадридською системою.

Даний механізм реєстрації знаків для товарів та/або послуг і управління ними по всьому світу діє на основі відповідних міжнародних документів.

§ Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків – це угода, яка полегшує процес реєстрації ТМ у декількох країнах, які підписали Мадридську угоду (121 країна на сьогодні). Згідно даної угоди заявникові потрібно подати лише одну заявку та сплатити відповідне мито лише Міжнародному бюро, що суттєво спростить реєстрацію товарних знаків, ніж за процедурою подання окремої заявки до національних відомств кожної країни;

§ Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків – це доповнення до даної Угоди, який прийнятий з метою введення в систему міжнародної реєстрації знаків деяких нових елементів, що спрощують приєднання до Угоди окремих країн.

Дані договори ратифіковані також і Україною.

Мадридська система дозволить спростити для заявника процедуру отримання прав на ТМ в різних державах-учасницях Конвенції. Заявник має змогу знизити свої, як фінансові, так і часові витрати на одержання прав за умовами використання міжнародної процедури.

Міжнародна реєстрація ТМ – досить довготривалий та трудомісткий процес, проте спеціалісти нашої компанії нададуть комплекс послуг для Вашої зручності, а саме:

- допоможуть визначитися з процедурою реєстрації;

- підготують всі необхідні документи для їх подання;

- здійснять будь-який переклад (за потреби) для подання заявки за міжнародною процедурою;

- здійснять подачу заявки на реєстрацію Вашого знаку;

- підготують обґрунтовану відповідь на будь-який запит експертизи або інші документи для захисту ТЗ за міжнародними процедурами;

- самостійне ведення діловодства за заявкою, попередньо узгоджуючи всі деталі з клієнтом.

Додатково наголошуємо, що, у випадку необхідності, ми допоможемо здійснити реєстрацію Вашого позначення окремо в будь-якій країні із заявленням національного пріоритету шляхом безпосереднього звернення в Патентне відомство відповідної держави, оскільки маємо компетентних партнерів в усьому світі.

Більш докладніше про міжнародну процедуру реєстрації Ви зможете дізнатись, звернувшись до нас особисто. Ми завжди раді відповісти на будь-які Ваші питання.

Моніторинг ТМ

Часто власники зареєстрованих торгових марок вважають, що отримання охоронного документу, це кінцевий етап захисту їхнього знаку. Проте, як показує багаторічний досвід практичної роботи наших спеціалістів, для уникнення протиправної реєстрації ідентичного позначення або схожого до ступеня змішування в уяві споживачів, власник може контролювати надходження нових заявок на схожі торгові марки і вчасно подавати заперечення проти їх реєстрації. Тому, ще одним важливим етапом захисту прав на знак для товарів та/або послуг (ТЗ, ТМ) - є моніторинг (watching).

Моніторинг ТМ – це безперервне або періодичне відслідковування за станом існування марки як на ринку товарів та/або послуг, так і в базах поданих на реєстрацію заявок, щоб відстежити та уникнути неправомірних дій конкурентів.

Моніторинг необхідний для:

- відслідковування протиправного подання схожого знаку третіми особами;

- вчасного подання заперечення проти реєстрації неправомірної ТМ;

- уникнення додаткових витрат коштів та часу на судовий процес для відстоювання прав на раніше зареєстрований ТЗ;

- відслідковування незаконного використання знаку в мережі Інтернет та припинення протиправних дій для ефективного просування бізнесу.

Термін проведення моніторингу нашими спеціалістами, залежно від визначених умов і критерій – від 2 до 5 робочих днів, через кожні 2 місяці.

У такому випадку Вам нададуть результати проведеного моніторингу та детальний аналіз і рекомендації щодо подальших дій захисту Вашої торгової марки.

Передача прав, ліцензування, франчайзинг

В результаті державної реєстрації власник отримує виключне майнове право на розпорядження знаком для товарів та/або послуг на власний розсуд згідно чинного законодавства.

Тому після отримання охоронного документу він має право:

- виводити на ринок власну торгову марку;

- займатися пошуком інвесторів та партнерів для оплати або відшкодування витрат за реєстрацію;

- продавати свою ТМ шляхом укладання та державної реєстрації договору про передачу прав;

- надавати ліцензію на використання зареєстрованого знаку для товарів і послуг іншим особам;

- створювати та продавати франшизу.

Договір про передачу прав на знак для товарів та послуг – укладається двома особами та підлягає обов’язковій державній реєстрації. Згідно з умовами даного документу, власник свідоцтва на торгову марку за певну винагороду передає всі виключні майнові права правонаступнику.

У такому випадку кожна зі сторін отримує відповідні переваги та задоволення власних потреб. Наприклад:

- Власник отримує очікувану вигоду відразу після підписання договору.

- Правонаступник отримує виключне право розпоряджатися знаком на власний розсуд та стає повним власником ТМ.

Ліцензійний договір - укладається двома і більше особами та не підлягає обов’язковій державній реєстрації. Згідно з його умовами власник зареєстрованої ТМ (ліцензіар) за певну винагороду може надавати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження на використання зареєстрованої торгової марки в певній обмеженій сфері.

Ліцензія на використання зареєстрованого ТЗ може бути:

- виключна - видається лише одному ліцензіату, при цьому він має право надавати субліцензії на використання цього знаку іншим особам та виключає можливість використання ліцензіаром зареєстрованої ТМ;

- одиночна - видається лише одному ліцензіату, але не виключає можливості використання ліцензіаром цієї ТМ в зазначеній сфері;

- невиключною – може видаватися будь-якій кількості ліцензіатів і не виключає можливості використання ліцензіаром цієї ТМ.

Договір франчайзингу (комерційної концесії) - укладається з однією людиною або компанією (франчайзі) і будь-якою торговою групою (франчайзер), яка є власником зареєстрованого знаку та вигідного бізнесу, на право використовувати їх торгову марку (бренд) в своїх комерційних цілях. У такому випадку кожна зі сторін отримує відповідні переваги, а саме:

- Франчайзі (отримувач прав на ІВ) - купує свідомо виграшний бізнес, має можливість працювати в парі з надійним і досвідченим франчайзером, який розуміє як розвивати успішну справу та готовий надавати різного роду допомогу франчайзі.

- Франчайзер (власник прав на ІВ) - зацікавлений в прибутковості справи свого підопічного для отримання власного прибутку.

Основним в будь-якому етапі є підготовка всіх необхідних документів і правового договору, в якому мають бути чітко розписані умови реєстрації об’єкту інтелектуальної власності як в Україні, так і за кордоном, а також умови його використання та розподілу прибутку.

Наша компанія надає широкий спектр послуг, які допоможуть в короткий термін і з мінімальними витратами налагодити партнерські взаємовідносини з національними та міжнародними компаніями-партнерами. Завдяки особистим контактам та професійному підходу до кожного клієнта наші фахівці успішно працюють і надають кваліфіковані послуги в даній сфері, які в подальшому можуть привести Вашу компанію до успіху і світової популярності. За дорученням заявників ми беремо участь у переговорах з партнерами та інвесторами, проводимо подальші необхідні роботи з реєстраційними органами.