КОРИСНО ПРО ПРОМИСЛОВІ ЗРАЗКИ: УКРАЇНА І СВІТ


    В Україні промисловий зразок, на жаль, не є досить популярним об'єктом, однак, не слід його недооцінювати. Не секрет, що зовнішній вигляд продукції відіграє важливу роль, адже споживачі досить часто купують не продукт, а упаковку, тобто, зовнішній вигляд цієї продукції. Саме тому варто і потрібно захищати зовнішній вигляд продукції.    
Слід зазначити, що в Україні відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності, тобто є новим. Зареєструвати можна тільки об'єкт в цілому, а не певну його частину.
 

    Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

    Не можуть одержати правову охорону: - об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм); - промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди; - друкована продукція як така; - об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

     Цікаво відмітити, що промислові зразки можуть бути пласкими (містять двомірну композицію, наприклад, текстури тканин, зображення на одязі, етикетки), об'ємними (являють собою композицію, в основі якої лежить об'ємно-просторова структура, наприклад, зовнішній вигляд меблів, ручки, пляшки) або комбінованими (містять у собі ознаки, які мають форму, малюнок або розфарбування, наприклад, зовнішній вигляд взуття, в який вшитий який-небудь малюнок, або малюнок, який зображений на будівельній плитці).

 

плаский промисловий зразок

етикетка


об’ємний промисловий зразок

пляшка ПЕТ


комбінований промисловий зразок

плитка керамічна

 

    Так, в якості промислових зразків можна зареєструвати: - тару, пакування та контейнери; - етикетки; - дизайн упаковки (форма пляшки); - принти візерунків одягу; - дизайн сайту (інтерфейс); - дизайн агрегатів і машин; - дизайн виробів (меблів, ювелірних виробів, посуду).

     На відміну від України, у ЄС можна захистити як виріб загалом, так і його частини. Однією заявкою там можна подати безліч промислових зразків, які відносяться до одного класу Міжнародної класифікації промислових зразків. В Україні ж можна подати однією заявкою тільки варіанти промислового зразка (зовнішні види виробів, які належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально).

     Якщо аналізувати законодавство Великобританії, то в цій країні, наприклад, під промисловим зразком розуміють зовнішній вигляд усього виробу або його частини. Він може втілюватися у: - особливостях форми виробу; - поєднанні матеріалів, що застосовуються в оздоблені зовнішнього вигляду виробу; - нанесеному на виріб розфарбуванні, яке виявляється у певному кольорі (поєднанні кольорів), лініях, орнаментах та інших візуальних елементах; - втіленні особливої текстури виробу, що відчувається на дотик та ін. Необхідно пам’ятати, щоб отримати правову охорону у Великобританії, промисловий зразок повинен бути новим та мати індивідуальний характер (бути оригінальним).

     Що стосується США, то там промисловий зразок складається з візуальних декоративних та ергономічних характеристик, які втілені або застосовані у продукті виробництва (виробі). Під промисловим зразком у США розуміють оформлення зовнішнього вигляду поверхні виробу або поєднання комплектуючих елементів виробу з оздобленням його поверхні. Такий об’єкт інтелектуальної власності повинен точно окреслювати схему (шаблон, зразок) декоративної поверхні, яка буде застосована до продукту промислового виробництва. Звідси виходить, що предметом розгляду заяви на промисловий зразок може бути: розташування декоративних елементів (зовнішній обрис) або форма промислового виробу. Варто знати, що відповідно до американського законодавства не можуть бути зареєстровані у якості промислових зразків об’єкти, які: - суперечать загальним уявленням про мораль та публічний порядок: містять у собі елементи, образливі для будь-якої раси, релігії, статі, національностей або етнічних груп та інше; - не набули своєї унікальності або відмінностей у формі та зовнішньому вияві; - не є оригінальними – імітують уже відомі виконання виробів або природні властивості подібних речей.

     Наша компанія вже багато років успішно супроводжує своїх замовників в процесі реєстрації промислових зразків, використовуючи індивідуальні підходи до кожної справи. Наш досвід в даній галузі, а також обізнаність про відмінності систем іноземних країн, надає можливість нам саме для Вас здійснити всі необхідні заходи для реєстрації та захисту Вашого промислового зразка не лише в Україні, а за потреби і в будь-якій іншій країні світу.